Glysantin® G30®

Glysantin® G30® je antifriz bez nitrita, amina, fosfata, borata i silikata na bazi etilen glikola i pre upotrebe mora da se razblaži sa vodom.

Glysantin® G30® odlično štiti sve savremene motore, naročito aluminijumske motore pod velikim opterećenjem, od smrzavanja, rđe i pregrevanja. Efikasno sprečava koroziju i formiranje naslaga u rashladnom sistemu i svim njegovim komponentama kao što su rashladni kanali u glavi cilindra i bloku motora, hladnjak, pumpa za vodu i izmenjivač toplote.

Zvanično odobreno od:
Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, MAN, Mini Diesel (napravljen od 2007), MTU, Porsche (napravljen od 1996), Seat, Škoda, VW

Takođe štiti:
Chevrolet, Citroën, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota

Glysantin® G30® može da se meša i kompatibilan je sa uobičajenim antifrizom koji sadrži silikate u skladu sa VW-normom TL 774 C kao npr. Glysantin® G40®, Glysantin Protect Plus ili VW-antifriz G 11.

Pošto posebne prednosti primene Glysantin® G30®, kao što su poboljšana zaštita aluminijuma i produženi intervali zamene, dolaze do izražaja isključivom primenom Glysantin®-a G30®, mešanje sa drugim antifrizima trebalo bi vršiti samo u izuzetnim slučajevima.

Pre sipanja u hladnjak, Glysantin® G30® treba pomešati sa vodom* u koncentraciji od 30 do 50 vol.%.

* Za pripremu rashladnog sredstva upotrebljava se čista i ne previše tvrda voda. Neodgovarajuća je voda iz jama, slana morska voda, slankasta voda, voda sa rastvorom soli i industrijska otpadna voda.

Vrednosti analize vode ne smeju da budu iznad sledećih graničnih vrednosti:
Tvrdoća vode : 0-20° dH (0, 3,6 mmol/l)
Sadržaj hlorida : max. 100 ppm
Sadržaj sulfata: max. 100 ppm

Ako su vrednosti analize vode veće od dozvoljenih granica, vodu treba pripremiti na odgovarajući način, npr. dodavanjem meke, destilovane ili demineralizovane vode, tj. vode bez soli (VE-). Na taj način se može smanjiti suviše veliki sadržaj sulfata i hlorida.

Preuzmite bezbednosni list

® registrovana marka proizvođača BASF
Copyright © DELTA MC, Sva prava zadržana 2008-2021.