Glysantin ® G 48

Glysantin® G48® je antifriz na bazi etilen glikola. Sadrži hibridni paket inhibitora na bazi silikata i soli organskih kiselina.

Glysantin® G48® odlično štiti sve savremene motore od smrzavanja, rđe i pregrevanja. Efikasno sprečava koroziju i formiranje naslaga u rashladnom sistemu i svim njegovim komponentama kao što su rashladni kanali u glavi cilindra i bloku motora, hladnjak, pumpa za vodu i izmenjivač toplote.

Glysantin® G48® je koncentrovana rashladna tečnost koja mora biti razređena pre upotrebe.
Glysantin® G48® je plavo-zelene boje.

Glysantin® G48® ispunjava sledeće norme za antifrize:
ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, AFNOR NF R 15-601, AUSTRIJSKA NORMA V 5123 i BS 6580:1992.

Zvanično odobreno od:
BMW, Deutz, MAN, Maybach, Mercedes, Mini sa benyinskim motorom (iz 2007godine), MTU, Rolls-Royce, Smart, Volvo, Zastava

Zvanično odobreno za starija vozila sledećih marki:
Audi (vozila napravljena do Jula 1996), Opel (vozila napravljena do Jula 2000), Porsche (svi modeli izuzev 911 napravljeni do 1995) Saab, Seat, Škoda, VW (sva vozila napravljena do Jula 1996).

Takođe štiti
Chrysler i Ferrari

Glysantin G 48 može bez problema da se meša sa drugim antifrizima koji sadrže silikate. Osim toga, može da se meša sa Glysantinom G 30 (bez silikata) ako nije obezbeđen antiftiz koji sadrži silikate. Ne preporučuje se mešanje sa antifrizima drugih proizvođača koji nemaju silikate.

Pre sipanja u hladnjak, Glysantin G 48 treba pomešati sa vodom* i primeniti u koncentraciji od 33 do 50 vol.%.

* Za pripremu rashladnog sredstva upotrebljava se čista i ne previše tvrda voda. Neodgovarajuća je voda iz jama, slana morska voda, slankasta voda, voda sa rastvorom soli i industrijska otpadna voda.
Vrednosti analize vode ne smeju da budu iznad sledećih graničnih vrednosti:

Tvrdoća vode : 0-20° dH (0, 3,6 mmol/l)
Sadržaj hlorida : max. 100 ppm
Sadržaj sulfata: max. 100 ppm

Ako su vrednosti analize vode veće od dozvoljenih granica, vodu treba pripremiti na odgovarajući način, npr. dodavanjem meke, destilovane ili demineralizovane vode, tj. vode bez soli (VE-). Na taj način se može smanjiti suviše veliki sadržaj sulfata i hlorida.

Preuzmite bezbednosni list

® registrovana marka proizvođača BASF
Copyright © DELTA MC, Sva prava zadržana 2008-2021.