Glysantin® - Saveti za pouzdanu zaštitu

Primena premium antifriza kao što je Glysantin® i pridržavanje nekoliko jednostavnih saveta obezbeđuju dugoročnu zaštitu rashladnog sistema.

  • Ako se vrše popravke, antifriz uvek treba u potpunosti zameniti novim, a rashladni sistem prethodno isprati i očistiti.
  • Kod vozila starijih od šest godina preporučuje se zamena antifriza svake tri do četiri godine.
  • Antifriz treba koristiti cele godine, ne samo tokom zime.
  • Koncentrati antifriza ne smeju da se koriste nerazređeni.
  • Nikada ne treba mešati antifrize koji se zasnivaju na različitim tehnologijama.
  • Obavezna je primena čiste vode.
  • Voditi računa o pravilnom odnosu mešanja (vidi tabelu na etiketi).
  • Pridržavati se instrukcija proizvođača vozila.


Koncentrati antifriza ne smeju da se koriste nerazređeni:

Zaštita od smrzavanja na

Delovi Glysantina®

Delovi vode

-20°C

1

2

-27°C

1

1.5

-40°C

1

1


Zašto antifriz mora da se menja?
Korozivni molekuli nastaju razgradnjom etilenglikola u antifrizu i postepenom razgradnjom aditiva i inhibitora. Do razgradnje dovodi visoko termičko opterećenje u rashladnom sistemu motora. Zato je neophodna redovna zamena antifriza u vozilu svake 3-4 godine.

Da li antifriz sme da se ispusti u kanalizaciju ako se koristi separator ulja?
NE. To bi značilo kršenje propisa o zbrinjavanju otpada.

Da li koncentrati antifriza smeju da se koriste nerazređeni?
NE. Svi koncentrati antifriza koji su prisutni na tržištu moraju da se mešaju sa vodom da bi se postigla odgovarajuća zaštita. Nerazređen antifriz ne može da primi dovoljno toplote od motora, što bi za posledicu imalo pregrevanje motora. Osim toga, nerazređeni koncentrati mogu da se smrznu preko zime.

U kom se odnosu koncentrat meša sa vodom?
Kod proizvoda iz grupe Glysantina® preporučujemo mešanje u odnosu 50:50 (Glysantin®/voda) ili 40:60 (Glysantin®/voda) (-25°C) da bi se obezbedila najbolja zaštita od smrzavanja i pre svega od korozije. Maksimalan udeo Glysantina® je 60%.

Da li se kod razređivanja može koristiti obična voda sa česme?
Čista voda tvrdoće od 0-20°dH (1°dH = 0.1783 mmol/l) može bez problema da se koristi za razređivanje. Ako je voda tvrđa, preporučujemo mešanje sa destilovanom vodom.

Koliko su važne preporuke proizvođača vozila na ambalažama/etiketama?
Proizvođači vozila ne daju preporuke, nego odobrenja odn. zvanične dozvole. Zato pri kupovini antifriza treba proveriti da li je izdato odobrenje odn. dozvola.

Koliki je rok trajanja Glysantin® proizvoda?

  1. U originalno zatvorenim ambalažama najmanje 3 godine od datuma proizvodnje.
  2. U vozilu, dakle u mešavini sa vodom: vidi specifikaciju proizvođača vozila.


Da li je Glysantin® štetan po zdravlje?
Glysantin® sadrži glikol/etandiol i štetan je po zdravlje ako se proguta. Treba izbegavati dodir sa kožom i očima i držati ga dalje od domašaja dece. Ako dođe do gutanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati pakovanje ili eitiketu.

® registrovana marka proizvođača BASF
Copyright © DELTA MC, Sva prava zadržana 2008-2021.